دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

فرم ها و آیین نامه های دانشجویان

.

فرم ها و آیین نامه های دانشجویان

 

ردیف عنوان فایل جهت دانلود
1 آیین نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
2 ضوابط و مقررات اخذ واحد كارآموزي  به صورت pdf
3 ضوابط و مقررات اخذ واحد كارآموزي به صورت word
4 فرم درس پروژه: این فرم را دانشجو باید به استاد تحویل تا پس از ثبت نمره تحویل آموزش دهد
5 فرم دوم درس پروژه: دانشجویان مهندسی تکنولوژی (فناوری) مکانیک خودرو، کاردانی گرافیک