دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

لغو امتحانات 17 دی ماه 98 دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس

نظر به تقاضاي جمع کثيري از دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس جهت شرکت در مراسم تشييع سردار شهيد حاج قاسم سليماني در روز سه شنبه 98/10/17 در کرمان، کليه امتحانات روز سه شنبه 17 دي ماه لغو مي گردد و امتحانات اين روز در روز شنبه 28 دي و در همان ساعت هاي اعلام شده برگزار مي شود. دانشجويان دقت نمايند که بقيه امتحانات در روز و ساعت اعلام شده برقرار است.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي اوز