دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال بهمن 99-98

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال بهمن  99-98

**********************************

قابل توجه دانشجویان گرامی:

* زمان انتخاب واحد تمامی ورودی ها و رشته ها از تاریخ 6 لغایت 10 بهمن ماه 98 می باشد.

** حذف و اضافه تمامی ورودیها و رشته ها از تاریخ 26 بهمن لغایت 1 اسفندماه 98 می باشد.

*** این زمان قابل تمدید نبوده و در صورت عدم انتخاب واحد برای این نیمسال مرخصی تحصیلی لحاظ خواهد شد.

**********************************

نکات قابل توجه:

برای انتخاب واحد در نیمسال جدید لازم است بخشی از شهریه پرداخت شود.

 ثبت نام از ساعت ۹ صبح تاریخ های تعییین شده شروع و در ساعت 11:30 شب همان تاریخ خاتمه می یابد

** ثبت نام فقط بصورت اینترنتی امکان پذیر می باشد **