دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

پذیرش دانشجو در نیمسال اول تحصیلی 99-98 براساس سوابق تحصیلی تا سوم شهریورماه 98