دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

تعویق نخستین هفته امتحانات

 
🔻*اطلاعیه تعویق نخستین هفته امتحانات*
*دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز*
 
🛑به اطلاع دانشجویان گرامی و استادان گرانقدر می رساند با توجه به درخواست دانشجویان و آمار چند روز و هفته اخیر بیماری کرونا و هماهنگی با روسای محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و واحد لارستان و فرماندار محترم اوز:
 
✅تمامی امتحانات هفته اول  دانشگاه آزاد اسلامی اوز از روز شنبه 24 خرداد تا پایان روز پنج شنبه 29 خرداد 99 لغو می گردد.
⛔نحوه اجرای امتحانات اعم از حضوری یا غیرحضوری و یا ترکیبی از این دو حالت، به زودی اطلاع رسانی می گردد.
 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز