دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

آرایش ترمی رشته ها

سرفصل دروس

آرایش ترمی رشته ها

 

ردیف نام رشته فایل جهت دانلود
1 آرایش ترمی پیشنهادی رشته ساختمانهاي بتني
2 آرایش ترمی پیشنهادی رشته علوم قضایی 2
3 آرایش ترمی پیشنهادی رشته کامپیوتر
4 آرایش ترمی پیشنهادی رشته کامپیوتر پیوسته کاردانش
5 آرایش ترمی پیشنهادی رشته کامپیوتر نا پیوسته 
6 آرایش ترمی پیشنهادی رشته معماری 
7 آرایش ترمی پیشنهادی رشته مکانیک خودرو 
8 آرايش ترمي رشته مهندسي اجرایی عمران
9 آرايش ترمي کارشناسي ناپيوسته حسابداري
10 دورس اختیاری رشته علوم قضایی
11 ساختمان
12 گرافیک کاردانی
13 نقشه کشی معماری
14 کاردانی حسابداری
15 کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر
16 کارشناسی ناپیوسته معماری