دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

آرایش ترمی رشته ها

سرفصل دروس

آرایش ترمی رشته ها

 

ردیف نام رشته فایل جهت دانلود
1 آرایش ترمی پیشنهادی رشته ساختمانهاي بتني
2 آرایش ترمی پیشنهادی رشته علوم قضایی 2
3 آرایش ترمی پیشنهادی رشته کامپیوتر
4 آرایش ترمی پیشنهادی رشته کامپیوتر پیوسته کاردانش
5 آرایش ترمی پیشنهادی رشته کامپیوتر نا پیوسته 
6 آرایش ترمی پیشنهادی رشته معماری 
7 آرایش ترمی پیشنهادی رشته مکانیک خودرو 
8 آرايش ترمي رشته مهندسي اجرایی عمران
9 آرايش ترمي کارشناسي ناپيوسته حسابداري
10 دورس اختیاری رشته علوم قضایی
11 ساختمان
12 گرافیک کاردانی
13 نقشه کشی معماری
14 کاردانی حسابداری
15 کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر