دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی

 

مدارک لازم جهت دریافت مدرک موقت

دانشجویان عزیز؛ جهت دریافت مدرک موقت به موارد زیر توجه داشته باشید. در صورت عدم انجام مراتب زیر بخش فارغ التحصیلان هیچ گونه مدرکی به دانشجو ارائه نمی کند.

 مدارک لازم به شرح زیر می باشد:

 1. اصل و دو برگ کپی از مدارک پایه
 2. تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات تأیید شده (ممکن است دانشجو پیش تر مدارک مندرج در این بند را تحویل حوزه آموزش داده باشد، در این صورت نیازی به تهیه مجدد نمی باشد) (برای تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی با تحویل کپی مدرک به پست بانک در ابتدای ثبت نام اقدام شود.)
 3. دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت
 4. چهار قطعه عکس سه در چهار
 5. واریز فیش بانکی :
 • فارغ التحصیلان دوره کاردانی مبلغ 500000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
 • فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مبلغ 500000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
 •  تسویه حساب کامل و اطمینان از وارد شدن همه نمره ها و تحویل فرم نمره پروژه و کارآموزی قبل از شروع ترم جدید

تذکر ۲ : ارائه دو قطعه تمبر ۱۰/۰۰۰ ریالی (بانک ملی) جهت صدور مدرک هنگام مراجعه به اداره فارغ التحصیلان الزامیست.

 • پوشه و گیره
 • کارت دانشجویی
 • اطمینان از ثبت نمرات و تحویل فرم پروژه و کاراموزی و امضای فرم های معرفی به استاد (در صورت داشتنن دروس معرفی به استاد)

شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 (( ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ))