دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت دریافت مدارک فارغ التحصیلی

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت دریافت مدرک موقت

دانشجویان عزیز؛ جهت دریافت مدرک موقت به موارد زیر توجه داشته باشید. در صورت عدم انجام مراتب زیر بخش فارغ التحصیلان هیچ گونه مدرکی به دانشجو ارائه نمی کند.

 مدارک لازم به شرح زیر می باشد:

  1. اصل و دو برگ کپی از مدارک پایه
  2. تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات تأیید شده (ممکن است دانشجو پیش تر مدارک مندرج در این بند را تحویل حوزه آموزش داده باشد، در این صورت نیازی به تهیه مجدد نمی باشد)
  3. دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت
  4. چهار قطعه سه در چهار
  5. واریز فیش بانکی :
  • فارغ التحصیلان دوره کاردانی مبلغ 20۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
  • فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مبلغ 20۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
  •  تسویه حساب کامل و اطمینان از وارد شدن همه نمره ها و تحویل پروژه و کاراموزی قبل از شروع ترم جدید

تذکر ۲ : ارائه دو قطعه تمبر ۱۰/۰۰۰ ریالی (بانک ملی) جهت صدور مدرک هنگام مراجعه به اداره فارغ التحصیلان الزامیست.

  • پوشه و گیره

شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 (( ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ))