دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

مدارک لازم جهت ثبت نام

مدارک لازم جهت ثبت نام ورودیهای جدید

مدارک لازم جهت ثبت نام

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

  1. اصل یا گواهینامه موقت آخرين مدرک تحصيلي و کپی از مدرک
  2. اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات شناسنامه 2 سری
  3. اصل کارت ملی و کپی پشت و رو 2 سری
  4. اصل کارت پایان خدمت و کپی پشت و رو  2سری  یا مدرکی که وضعیت خدمت نظام وظیفه را مشخص کند.
  5. عکس  6 قطعه  پشت نویسی شده (برای مشمولین 12 قطعه)
  6. پوشه و گیره اعدد